Witamy na stronie net.eurotax.pl

Rejestracja użytkownika

* Pola wymagane 
*
*
*
*
*

Weryfikacja


*

Klauzula informacyjna

Autovista Polska sp. z o.o. z siedzibą 02-960 Warszawa ul. Janczarów 4 jako administrator danych osobowych informuje Panią/Pana, że przetwarza Pani/ Pana dane osobowe:

  • podanie i przetwarzanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zamówienia i usług, a zakres przetwarzanych danych obejmuje: adres ip, adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, adres, NIP.
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody do czasu jej ewentualnego wycofania, a wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym czasie, jednak nie wpłynie to na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem
  • przetwarzanie odbywa się również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, które mogłyby pojawić się wyniku realizacji zakupu internetowego, do czasu ich ustawowego wygaśnięcia
  • przetwarzane dane mogą być udostępnianie innym podmiotom działającym w otoczeniu biznesowym, powiązanym lub współpracującym z Autovista, do celów związanych z realizacją procesów biznesowych
  • przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych przez administratora, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez administratora
  • kontakt z Autovista możliwy jest pod adresem e-mailowym dataprotection@autovistagroup.com

*