„Pierwsze kroki” - Skrócona instrukcja jak rozpocząć pracę w module kalkulacyjnym EurotaxRepairEstimate (ERE) w wersji online.

1.Rejestracja

Zarejestruj się jako użytkownik strony https://net.eurotax.pl .Okno rejestracji otworzysz klikając na link „Nie masz jeszcze konta?”. Podany przez Ciebie w czasie rejestracji adres e-mail będzie jednocześnie Twoim loginem identyfikującym Cię w systemie. Po wprowadzeniu wymaganych danych i wykonaniu opcji [Zarejestruj] na Twój e-mail zostanie automatycznie wysłany link, który musisz odwiedzić, aby zakończyć proces rejestracji. Jako zarejestrowany użytkownik będziesz mógł skorzystać z dostępnych tylko takim użytkownikom informacji lub promocji.

2.Logowanie i zakup

Zaloguj się używając danych (e-mail i hasło), jakie podałeś w procesie rejestracji. Jeżeli Twoje konto dostępnych kalkulacji nie zostało zasilone i jest jeszcze puste przejdź do opcji „Wykup abonament...” gdzie będziesz mógł wykupić odpowiednią ilość kalkulacji oraz podać dane do faktury. Po wprowadzeniu wymaganych danych i kliknięciu na [Zamów] na Twój e-mail zostanie automatycznie wysłana faktura proforma, po opłaceniu której Twoje konto zostanie doładowane o zakupioną ilość kalkulacji. Przed zamówieniem koniecznie zapoznaj się z zasadami sprzedaży produktu EREonline.

3.Ustawienia początkowe kosztorysu

Po zalogowaniu się, mając dostępne kalkulacje do wykonania, możesz już przejść do wykonania kalkulacji w module ERE. Klikając na link „ERE” przejdziesz do strony „Eurotax-Nowa kalkulacja”, na której musisz sprecyzować pojazd, którego będzie dotyczył kosztorys, wprowadzić jego numer rejestracyjny oraz określić stawkę za roboczogodzinę stosowaną w kosztorysie. UWAGA: przed przejściem do modułu kalkulacyjnego konieczne jest wybranie konkretnego, wcześniej wprowadzonego zestawu stawek. Dlatego konieczne jest przed wykonaniem pierwszego kosztorysu wprowadzenie przynajmniej jednej stawki za roboczogodzinę. Do strony wprowadzania stawek „Eurotax-Szablony stawek” przechodzi się ze strony „Eurotax-Nowa kalkulacja” klikając na ikonkę z symbolem Euro €. Wymagane jest wprowadzenie przynajmniej jednego wariantu stawki przy pierwszym wejściu na stronę „Eurotax-Nowa kalkulacja” jeszcze przed wyborem pojazdu. Możliwe jest wprowadzenie wielu zestawu stawek wybieranych później z listy rozwijalnej na stronie „Eurotax-Nowa kalkulacja”. Wprowadzone stawki mogą być w przyszłości modyfikowane.

4.Moduł kalkulacyjny EurotaxRepairEstimate – ERE

Po wyborze pojazdu i wariantu stawki na stronie „Eurotax-Nowa kalkulacja” kliknij na ikonę z symbolem pojazdu w prawym dolnym rogu strony. Moduł ERE zostanie uruchomiony. Przy pierwszym wejściu do danego kosztorysu najpierw zostanie wyświetlona zakładka z ustawieniami dotyczącymi lakierowania. Po wybraniu właściwych ustawień lakierniczych można już rozpocząć tworzenie potrzebnego kosztorysu naprawy. Dla zapoznania się z obsługą modułu ERE zalecamy przeczytanie pełnej instrukcji obsługi dostępnej na stronie powitalnej „net.eurotax.pl”. Jeśli strona „EurotaxRepairEstimate” uruchomi się jako szary obszar jedynie z napisem „...RepairEstimate...” oznacza to, że użyto niewłaściwej przeglądarki lub wymagany komponent Adobe SVG Viewer nie działa poprawnie (patrz: Wymagania do programu EREonline).